"ENERJİMİZİ TÜRKİYE'YE YAYIYORUZ"   English Turkish

Kurumsal

GENERALSOLAR KURUMSALGüneş Enerjisinden elektrik üretimi serüvenine 2009 yılında sektöre giriş yaparak, GES'in Türkiye'de mevzuatsal olarak ilerlemesi neticesinde PV modül üretimi ile yola çıkmıştır. Sektörün içinden gelen bir firma olarak, PV modül üretiminin yanı sıra Güneş Enerji Santrallerinin proje geliştirme, tasarım ve kurulumlarını da üstlenerek 2013 yılında Generalsolar Enerji faaliyete geçmiştir.

İlerleyen zamanda sektörün dinamizmi ile Generalsolar Enerji, PV modül üretiminden ayrılarak EPC alanında Türkiye'nin birçok yerinde devreye aldığı başarılı projelerden edindiği bilgi, tecrübe ve büyüyen teknik kadrosu ile uzmanlaşmış olduğu GES kurulumuna odaklanmıştır. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çıkılan bu yolda yurtiçi ve yurtdışı GES yatırımcılarına güvenilir, kaliteli hizmet anlayışını sunmaktadır.

Generalsolar Enerji sektörde, EPC hizmetinin yanı sıra yatırımcı olarak da yerini almış ve yenilenebilir enerji alanındaki projeleri ile gelecek nesillere, yenilikçi, enerjide dışa bağımlı olmayan, güçlü bir Türkiye bırakmayı kendisine vizyon edinmiştir.ENTEGRE POLİTİKAMIZ


- Çevreye, Canlılara ve İnsanlara Duyarlı Yenilenebilir Enerji Sistemleri Geliştirmek
- Mevcut Doğal Kaynakların Korunması, Geri Kazanılması ve Atıkların En Aza İndirilmesi İçin Gerekli Çalışmaları Yürütmek
- "Çevreye Saygı" Bilinciyle, Sınırlı Olan Doğal Kaynaklarımızı Koruyarak Gelecek Nesillere İyi Bir Çevre Bırakmak
- Müşteriler, Çalışanlar ve Tedarikçiler de Dâhil Olmak Üzere Tüm İlgili Tarafların Çevre Bilincinin Geliştirilmesi İçin Çalışmalarda Bulunmak
- "Çevreye Saygı" Bilinciyle, Sınırlı Olan Doğal Kaynaklarımızı Koruyarak Gelecek Nesillere Dost Bir Çevre Bırakmaktır.

- Müşteri Yasal Mevzuatlar Entegre Yönetim Sistemi standardı, Çevre Mevzuatları ve İş Sağlığı Güvenliği kapsamında risk tabanlı bir yapı oluşturularak belirtilen şartlara uygun Güneş Enerjisi Santralleri Kurulum, Mühendislik Ve Danışmanlık Hizmetleri gerçekleştirmeyi,
- Hizmet sürecinde yer alan tedarikçilerimizle, yasal mercilerle ve müşterilerimizle karşılıklı etkin bir iletişim kurmayı,
- Kalite Yönetim ve Çevre Yönetim Sistemleri doğrultusunda yürüttüğümüz süreçleri uygulamayı, geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
- Tüm çalışanlarımıza politikamız doğrultusunda eğitimler sağlayarak çalışmayı
TAAHHÜT EDER.